Zygmunt Bauman: La riquesa d’uns pocs ens beneficiarà a tots?

Un recent estudi realitzat per l’ Institut Mundial d’Investigacions d’Economia del Desenvolupament de la Universitat de les Nacions Unides informa que l’1% més ric de la població mundial posseïa el 40% dels actius globals l’any 2000, i que el 10% disposaven del 85% de la riquesa total. La meitat de la població mundial era propietari de l’1% de la riquesa mundial. [I] Això és una instantània del procés en curs… Males notícies, i cada vegada pitjor, per la igualtat dels éssers humans, i per tant, també per la qualitat de vida de tots nosaltres.

Michel Rocard, Dominique Bourg i Augagner Floran en el seu article “L’espècie humana, en perill d’extinció“, que van publicar a Le Monde el 3 d’abril de 2011, comenten que en l’era de la Il·lustració, durant la vida de Francis Bacon, Descartes o Hegel, en cap lloc de la Terra, el nivell de vida era de dues vegades més gran que la regió més pobra. Avui en dia, el país més ric, Qatar, té una renda per càpita 428 vegades més gran que el més pobre, Zimbabwe. I no oblidem, son comparacions entre mitjanes…

La persistència tenaç  de la pobresa en un planeta en creixement econòmic obliga a fer una pausa i reflexionar sobre les víctimes col·laterals de la redistribució de la riquesa. Com els autors del citat article adverteixen, la primera víctima de la profunda desigualtat serà la democràcia: el difícil accés a la supervivència i a una vida acceptable comporta ferotges rivalitats i potser guerres.

Una de les justificacions morals bàsiques per l’economia de lliure mercat, que la recerca del benefici individual també ofereix el millor mecanisme per a la recerca del bé comú, s’ha posat en dubte i gairebé s’ha desmentit. En les dues dècades anteriors al començament de l’última crisi financera, a la majoria de països de l’OCDE els ingressos del 10% de les llars mes riques van créixer molt més ràpid que pel 10% més pobres. En alguns països, els ingressos dels “de baix” han caigut. Les disparitats d’ingressos han augmentat notablement. “Als EUA, la mitjana d’ingrés del 10% “de dalt” és ara 14 vegades més que el 10% “de baix” va admetre Jeremy Warner, editor adjunt de The Daily Telegraph, diari amb un llarg historial d’afirmació entusiasta de la destresa i habilitat de la “mà invisible” dels mercats per resoldre molts problemes que els propis mercats han creat. I afegia: “La creixent desigualtat d’ingressos, encara que òbviament indesitjable des del punt de vista social, no necessàriament importa si tothom s’enriqueix a la vegada. Però quan la majoria dels fruits de progrés econòmic van a parar a un nombre relativament petit de la població, que és el que està passant a la pràctica, serà clarament un problema “. [Ii]

Aquest reconeixement, poc entusiasta, coincideix amb una creixent onada de resultats de recerques i estadístiques oficials que documenten el ràpid creixement de la distància que separa els de dalt i els de baix en la jerarquia social.

En la història humana, la desigualtat, amb la seva propensió a l’aprofundiment, no és notícia. No obstant això, la perenne qüestió de la desigualtat, així com les seves causes i conseqüències, irrompen novament en la opinió pública amb apassionats debats.

Una visió que actualment esta molt estesa és el descobriment que la “gran divisió” a Amèrica, Gran Bretanya, i a moltes altres societats “ara no es tant entre la part superior, la del mig i la de baix, sinó entre un grup petit a la part superior i gairebé tots els altres “[iii]. Per exemple,s’ha multiplicat per 40 el nombre de multimilionaris als EUA en els darrers 25 anys (comptat a 2007), mentre que la riquesa dels 400 nord-americans més rics van augmentar dels $169 als $ 1.500 milions. Després de 2007, durant els anys del col·lapse del crèdit i seguit per la depressió econòmica i l’augment de la desocupació, aquesta tendència ha adquirit un ritme veritablement exponencial. No ha colpejat a tothom en la mateixa mesura: el nombre de multimilionaris als EUA va aconseguir l’any 2011 el seu rècord històric, 1.210, mentre que la seva riquesa combinada ha crescut de $ 3.500 el 2007 a $ 4.500 milions el 2010.

“El 1990, es necessitava una fortuna de £ 50 milions per sortir en la llista de les 200 persones més riques residents a Gran Bretanya del Sunday Times. Per al 2008, aquesta xifra havia augmentat a 430 € milions.”[Iv]. En definitiva,” la riquesa combinada de les 1.000 persones més riques del món és gairebé dues vegades més que la de les 2.500.000.000 persones més pobres.” Segons l’Institut Mundial de l’Economia del Desenvolupament, amb seu a Hèlsinki, l’1% de persones mes riques de la població mundial són ara gairebé 2.000 vegades més riques que el 50%.[V] Després d’haver recopilat recentment estimacions disponibles de la desigualtat global, Danilo Zolo va arribar a la conclusió que “poques dades és necessiten per confirmar dramàticament que no surt el sol en “l’Edat dels Drets “en l’era de la globalització. L’Organització Internacional del Treball estima que 3 mil milions de persones viuen actualment per sota del llindar de pobresa, fixat en 2 dòlars per dia.

John Galbraith, en el prefaci de l’Informe sobre Desenvolupament Humà de les Nacions Unides el 1998, va documentar que el 20% de la població mundial acaparava el 86% de tots els béns i serveis produïts arreu del món, mentre que el 20% d’ells consumeixen només el 1,3%. Avui en dia, després de 15 anys, aquestes xifres han anat a pitjor: el 20% de la població consumeix el 90% dels béns produïts, mentre que el 20% consumeix l’1%. També s’estima que el 40% de la riquesa mundial està en mans de l’1% de la població mundial, mentre que les 20 persones més riques del món tenen els mateixos recursos als dels mil milions de persones més pobres.

Fa 10 anys, Glenn Firebough [vii] va assenyalar una tendència de llarga durada en la desigualtat a nivell mundial, mostrant senyals de marxa enrere. Mentre que les economies nacionals “en desenvolupament” o “emergents”, van aconseguir una afluència massiva de capitals a la recerca de noves “terres verges” prometedores, i  poblades per mà d’obra barata i dòcil encara no contaminada pel consumisme i baixos  salaris, els llocs de treball en les economies “desenvolupades” van esvair-se a un ritme accelerat, deixant la mà d’obra local en una posició de negociació deteriorada. 10 anys més tard, François Bourguignon [viii] va trobar que, si bé la desigualtat planetària (entre les economies nacionals), mesurada per ingrés mig per càpita, es continua reduint, la distància entre rics i pobres dins dels països es continua expandint.

En ser entrevistat per Monique Atlan i Roger-Pol Droit [ix], l’economista, Premi Goncourt i novel·lista Erik Orsenna va resumir el missatge de totes aquestes dades. Va insistir que les recents transformacions només beneficien una minoria infinitesimal de la població mundial, i la seva escala real seria de limitar la nostra anàlisi als guanys mitjos del 10 per cent superior. Per comprendre el mecanisme de la mutació en curs, ens hem de concentrar en el 1% superior (potser fins al 0,1%). Si no es fa així, es podria perdre el veritable impacte del canvi, que consisteix en la degradació de les “classes mitjanes”.

Aquest suggeriment es confirma amb tots els estudis. I també estan d’acord en un altre punt: en gairebé tot el món la desigualtat està creixent ràpidament i això significa que els rics, i en particular els molt rics, son més rics, mentre que els pobres, i en particular els més pobres, son més pobres (en termes relatius, però en un nombre creixent de casos també en els termes absoluts). Encara més: les persones que són rics es fan més rics només perquè són rics. Els pobres es fan més pobres només perquè són pobres. Avui en dia, la desigualtat continua aprofundint en la seva pròpia lògica i dinàmica. La desigualtat social sembla més a prop de convertir-se en la primera perpetuum mobile de la història – que els éssers humans, després d’innombrables intents fallits, per fi han aconseguit inventar i posar en marxa. Aquest és un altre punts que ens obliga a pensar en la desigualtat social des d’una nova perspectiva.

Ja en l’any de 1979, un estudi de Carnegie [x] va demostrar clarament que el futur de cada nen es determinada en gran mesura per les circumstàncies socials del nen, pel lloc geogràfic del seu naixement i dels seus pares i a la societat del seu naixement. I no pels seus propis talents, esforços, intel·ligència o dedicació. El fill d’un advocat d’una gran empresa tenia llavors 27 vegades més probabilitats que a l’edat de 40 anys se li pagues un salari del 10% de les persones més riques del país que el fill d’un empleat  (ambdós fills en el mateix col·legi, estudiant amb la mateixa dedicació i el mateix coeficient intel·lectual); el seu company de classe només tenia un de cada vuit possibilitats de guanyar una renda mitjana.

Menys de tres dècades després, el 2007, les coses eren molt pitjor. La bretxa s’ha eixamplat i aprofundit. Un estudi realitzat per l’Oficina del Congrés ha trobat la riquesa dels més rics de l’1% de nord-americans un total de $ 16.800.000.000.000, dos bilions més que la riquesa combinada del 90% inferior de la població. D’acord amb el Centre per al Progrés Americà, durant aquestes tres dècades la mitjana d’ingressos del 50% inferior dels nord-americans va créixer un 6%, mentre que els ingressos de l’1% més ric va augmentar un 229%.

El 1960, el salari mig després d’impostos per als principals executius principals de les majors corporacions dels Estats Units era 12 vegades més gran que el salari mig dels treballadors de fàbrica. El 1974, els salaris i beneficis dels CEO es van elevar a prop de 35 vegades la del treballador mig de l’empresa. El 1980, el CEO mig cobrava 42 vegades més que la mitjana de treballadors “de coll blau”, duplicant-se 10 anys més tard a 84 vegades. Però llavors, al voltant de 1980, una hiper-acceleració de la desigualtat es va produir. A mitjans de la dècada de 1990, segons la revista Business Week, el factor ja era 135 vegades més gran. El 1999 havia assolit el nivell de 400 vegades i el 2000 va saltar de nou a 531. I es poden esmentar moltes mes investigacions.

Quines són, però, les realitats socials que reflecteixen aquestes xifres?

Joseph Stiglitz resumeix així les dramàtiques conseqüències de les 2 o 3 dècades que van precedir al col·lapse del crèdit de 2007, i de la depressió que va seguir: la desigualtat sempre s’ha justificat amb l’argument que els de dalt han contribuït més a l’economia, sent els “creadors d’ocupació“. Però “després va venir el 2008 i 2009, i es va veure a aquests nois que van portar l’economia a la vora de la ruïna, marxant amb centenars de milions de dòlars.” Òbviament, no es podia justificar aquesta vegada la recompensa en termes de contribució a la societat. En el seu últim llibre “El preu de la Desigualtat” (WW Norton & Company, 2012), Stiglitz conclou que els EUA s’han convertit en un país “en què els rics viuen en comunitats tancades, envien els seus fills a col·legis cars i tenen accés al primer nivell d’atenció mèdica. Mentrestant, la resta viu en un món marcat per la inseguretat, una educació mediocre i una atenció mèdica racionada.“Aquesta és una foto dels 2 móns que tenen pocs o cap punts de trobada entre ells, i una intercomunicació gairebé trencada (als EUA tant com a Gran Bretanya, les famílies han començat a utilitzar part dels seus ingressos per viure lluny, tan geogràfica com socialment, de “altres persones”, i en particular dels pobres).

En la seva aguda i brillant vivisecció de la situació actual de desigualtat, Daniel Dorling, professor de Geografia Humana de la Universitat de Sheffield [xi], apunta en la mateixa direcció que Stiglitz: “al mateix temps que s’ha incrementat el punt de vista d’un sol país a la nivell planetari,  la desena part més pobra de la població mundial passa fam regularment. I la desena part més rica no es recorda una època de fam en la història de la seva família. La desena part més pobre només en rares ocasions es pot garantir l’educació més bàsica per als seus fills; la desena part més rica pagar quotes escolars elitistes. La desena part més pobra gairebé sempre viuen en llocs on no hi ha seguretat social, ni prestació per desocupació. La desena part més rica no s’imagina haver de viure d’aquests beneficis socials. La desena part més pobre només pot assegurar treball diari a la ciutat, o són camperols en zones rurals; la desena part més rica, te assegurat un sou mensual. I per sobre d’ells, la fracció superior d’1%, els més rics, no viuen d’un salari sinó dels ingressos provinents dels interessos que genera la seva riquesa. I conclou: “com a persones polaritzades geogràficament, ens coneixem cada vegada menys l’un de l’altre”.

Mentre, en el seu recent article “Desigualtat: la veritable causa dels nostres problemes econòmics” [XII], Stewart Lansey coincideix amb  Stiglitz i Dorling que es una barreja de mentida deliberada amb ceguesa moral que, i segons la ortodòxia econòmica, una forta dosi de desigualtat crea economies més eficients i de creixement més ràpid. Això es deu a les majors recompenses i a impostos més baixos a la part superior – que reclamava un impuls emprenedor – i disposar d’un pastís econòmic més ampli.

Ha funcionat l’experiment del foment de la desigualtat els últims 30 anys? L’evidència ens suggereix que no. La bretxa de la riquesa s’ha disparat, però sense el progrés econòmic promès. Des de 1980, el creixement del Regne Unit i les taxes de productivitat han estat un terç inferior i la desocupació cinc vegades més gran que en la més igualitària de la era de postguerra. Les 3 recessions posteriors a 1980 han estat més profundes i més llargues que la dels anys 1950 i 1960, culminant amb la crisi dels últims 4 anys. El principal resultat de l’experiència post-1980 ha estat una economia més polaritzada i més propensa a les crisis.

Veient que “la caiguda dels salaris afecta a la demanda en les economies que depenen en gran mesura la despesa del consumidor”; el conseqüent efecte de “societats de consum que perden la capacitat de consum”;  i que “la concentració dels fruits del creixement en mans d’una petita elit financera global condueix a bombolles d’actius”, Lansey arriba a una clara conclusió: la dura realitat de la desigualtat social es dolenta per a tothom o gairebé tothom de la societat. I suggereix: “La principal lliçó dels últims 30 anys és que un model econòmic que permeti als membres més rics de la societat acumular una gran part del pastís, amb el temps s’autodestruirà. És una lliçó que, pel que sembla, encara no s’ha après”.

Hem d’aprendre aquesta lliçó per no arribar a un punt de no retorn. Richard Wilkinson i Pickett Kate, autors d’un estudi revelador del nivell de la bombolla “Per què les societats més igualitàries Sempre Son Millor” (Allen Lane, 2009), assenyalen en el  pròleg al llibre de Dorling, que la creença en “el pagament de enormes sous i bonificacions als “talents excepcionals per beneficiar la resta de la societat” és mentida. Una mentida que ens apropa a la nostra pròpia autodestrucció.

Des de l’aparició de l’estudi de Wilkinson i Pickett, l’evidència dels efectes perjudicials, sovint devastadors, que alts nivells de desigualtat tenen en patologies de la convivència humana i problemes socials. La correlació entre alts nivells de desigualtat d’ingressos i un creixent volum de patologies socials ja ha estat àmpliament confirmada. Un nombre creixent d’investigadors i analistes assenyalen, però, que, a més del seu impacte negatiu en la qualitat de vida, també té un efecte advers en els resultats econòmics. En l’estudi ja citat de Bourguignon, es recullen algunes de les causes d’aquest últim fenomen – com que priva els empresaris potencials d’accés a crèdits bancaris causa de la seva manca de garanties exigides, o els creixents costos de l’educació que evita a joves talents la possibilitat d’adquirir, desenvolupar i aplicar les seves habilitats. I afegeix l’impacte negatiu de la pujada de tensió social i l’ambient d’inseguretat.

Així que, per resumir: no és cert el que molts de nosaltres creiem, i que es pressionava acceptar que “la riquesa de pocs beneficia a tots”. Tota alteració de la desigualtat natural dels éssers humans és perjudicial. I no és cert que la diferenciació de posició social, capacitat, drets i beneficis reflecteix les diferències naturals segons les seves contribucions al benestar de la societat. La mentida és la més lleial aliada de la desigualtat social.

Traducció de Salvador Pla de l’original publicat a www.social-europe.eu

Notes

[i] The World Distribution of Household Wealth. James B. Davies, Susanna Sandstrom, Anthony Shorrocks, and Edward N. Wolff. 5 December 2006.

[ii] http://blogs.telegraph.co.uk/finance/jeremywarner/100010097/scourge-of-inequality-is-getting-worse-and-worse

[iii] Stewart Lansey, The Cost of Inequality, Gibson Square 2012, p.7.

[iv] See above, p.16.

[v] See J.B. Davies et al., “The World Distribution of Household Wealth”, United Nations University 2008.

[vi] See http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/NI26Dj01.html.

[vii] See Glen Firebough, The New Geography of Global Income inequality, Harvard University Press 2003.

[viii] See François Bourguignon, La mondialisation de l’inégalité, Seuil 2012.

[ix] See Humain: Une enquête philosophique sur ces révolutions  qui changent  nos vies, Flammarion 2012, p.384.

[x] See http://www.trinity.edu/mkearl/strat.html.

[xi] Daniel Dorling, Injustice: why social inequality persists, Policy Press 2012, p.132.

[xii] http://www.socialenterpriselive.com/section/comment/policy/20120802/inequality-the-real-cause-our-economic-woes.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s